Fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 - 2027

Rekstrarreikningur


Allar fjárhæðir eru í milljörðum króna.
Rekstrartekjur og rekstrargjöld
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Rekstrartekjur
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Rekstrargjöld
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Rekstrarniðurstaða
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.

Efnahagsreikningur


Allar fjárhæðir eru í milljörðum króna.
Fastafjármunir og veltufjármunir
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Skuldir og eigið fé
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Veltufjármunir og skammtímaskuldir
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Hreinar skuldir og skuldbindingar og % af tekjum
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.

Sjóðstreymi


Allar fjárhæðir eru í milljörðum króna.
Veltufé frá rekstri og afborganir langtímalána
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Afborganir langtímalána og ný langtímalán
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Fjárfestingar
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Handbært fé
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.

Fjárhagsleg viðmið sveitarstjórnar


Allar fjárhæðir eru í milljörðum króna.
Jafnvægisregla
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.
Skuldaregla
Gögn á árinu 2021 eru rauntölur og gögn á árinu 2022 eru útkomuspá.