Ársreikningur Reykjavíkurborgar - A-hluti, myndræn framsetning

REKSTRARREIKNINGUR


Tekjur og gjöld

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

Tekjur og hagnaður/(tap)

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

Tekjur og EBIT

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

EFNAHAGSREIKNINGUR


Eignir og eigið fé

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

Skuldir

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

Skuldir og eigið fé

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti Ár: 2018

SJÓÐSSTREYMI


Veltufé fé frá rekstri

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti Liður: Veltufé fé frá rekstri

Fjárfestingarhreyfingar

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti Liður: Fjárfestingarhreyfingar

Handbært fé í lok árs

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti Liður: Handbært fé í lok árs

EBIT og fjármagnsgjöld

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti

Veltufjármunir og skammtímaskuldir

Eining: þ.kr Hluti: A-hluti