Ársreikningur Reykjavíkurborgar - Samstæða, myndræn framsetning

REKSTRARREIKNINGUR


Tekjur og gjöld

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Tekjur og hagnaður/(tap)

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Tekjur og EBIT

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

EFNAHAGSREIKNINGUR


Eignir og eigið fé

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Skuldir

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Skuldir og eigið fé

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða Ár: 2018

SJÓÐSSTREYMI


Veltufé fé frá rekstri

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Fjárfestingarhreyfingar

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Handbært fé í lok árs

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

EBIT og fjármagnsgjöld

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða

Veltufjármunir og skammtímaskuldir

Eining: þ.kr Hluti: Samstæða