Ársreikningur Reykjavíkurborgar - Kennitölur Samstæða

Kennitölur Samstæða


Veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum (%)

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða Liður: Veltufé frá rekstri/rekstrartekjur (%)

Veltufjárhlutfall

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða Liður: Veltufjárhlutfall (veltufjármunir/skammtímaskuldum) (%)

Heildarskuldir og skuldbindingar á móti rekstrartekjum - Skuldahlutfall

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða Liður: Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)

Handbært fé frá rekstri og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (Samstæða í þús kr.)

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða

Veltufjárhlutfall A-hluta og Samstæðu

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða Liður: Veltufjárhlutfall (veltufjármunir/skammtímaskuldum)

Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)- A-hluti og Samstæða

Eining: % eða hlutfall  Hluti: Samstæða Liður: Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)