Ársreikningur Reykjavíkurborgar - Kennitölur A-hluti

Kennitölur A-hluti


Veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum (%)

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti  Liður: Veltufé frá rekstri/rekstrartekjur (%)

Veltufjárhlutfall

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti  Liður: Veltufjárhlutfall (veltufé/skammtímaskuldum)

Heildarskuldir og skuldbindingar á móti rekstrartekjum - Skuldahlutfall

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti  Liður: Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)

Handbært fé frá rekstri og fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum (A-hluti í þús kr.)

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti 

Veltufjárhlutfall A-hluta og Samstæðu

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti  Liður:Veltufjárhlutfall(veltufjármunir/skammtímaskuldum)

Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)- A-hluti og Samstæða

Eining: % eða hlutfall  Hluti: A hluti  Liður: Skuldahlutfall (heildarskuldir og skuldbindingar)/rekstrartekjur (%)